Đồ án Thiết kế mạch đếm sản phẩm trong một dây chuyển sản xuất

Ngành cơ điện tử Việt Nam ngày nay đang phát triển rất nhanh và hòa cùng với xu thế phát triển của ngành cơ điện tử trên thế giới. Càng ngày các sản phẩm cơ điện tử xuất hiện càng nhiều trong cuộc sống của con người, trong sản xuất hay trên thị trường nhằm giúp cho con người cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp các nhà máy hay xí nghiệp nâng cao năng suất lao động.Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngày nay, vấn đề cần thiết là phải áp dụng một cách có chọn lọc các nguồn lực gồm nhân lực cũng như thiết bị sản xuất. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất. Áp dụng các dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao hơn nữa năng suất làm việc của công nhân. Trên tinh thần đó nhóm chúng em chọn đề tài đồ án là THIẾT KẾ HỆ THỐNG BĂNG TẢI DẪN ĐỘNG VÀ ĐẾM SẢN PHẨM. Với đề tài này, chúng em mong là sẽ kết hợp được những kiến thức mà thầy cô đã dạy từ các môn học liên quan đến các học phần cơ khí, điện, điện tử và điều khiển lập trình, mà trọng tâm ở đây là việc lập trình Vi điều khiển, để hiện thực hóa một mô hình để có thể áp dụng trong công nghiệp ở nước ta. Nhằm góp phần nâng cao năng suất ở các nhà máy trong nước, đồng thời sẽ giảm được nhiều chi phí tốn kém khi phải nhập khẩu các hệ thống tương tự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC