Đồ án Thiết kế mạch tương tự và mạch số

Biến áp nguồn; Biến áp nguồn thực hiện nhiệm vụ biến đổi nguồn điện áp xoay chiều của mạng điện (UV = 220V/ 50Hz) thành nguồn xoay chiều với các mức điện áp (U ) khác nhau, tương ứng với số vòng dây của cuộn thứ cấp biến áp mà điện áp có trị số cần thiết đối với mạch chỉnh lưu(UV U ). Biến áp còn có chức năng ngăn cách mạch chỉnh lưu với mạng điện về một chiều. 1-1-2. Bộ chỉnh lưu và ổn áp; Gồm có mạch chỉnh lưu và mạch ổn áp. Mạch chỉnh lưu làm nhiệm vụ nắn dòng xoay chiều thành dòng một chiều, sau đó lọc bỏ thành phần xoay chiều - giữ lại thành phần một chiều rồi đưa qua mạch ổn áp. Tại đây nguồn điện sau khi được chỉnh lưu và lọc thành phần xoay chiều để cấp cho bộ tạo xung. 1-1-3. Bộ tạo xung; Thực hiện chức năng tạo ra dao động xung. Chức năng này được thực hiện bởi mạch đơn dùng Transistor (hoặc Op-amp, mạch định thì hay các cổng Logic) để tạo điện áp ở đầu ra liên tục chuyển qua lại giữa hai mức cao và thấp. Nghĩa là mạch cho ra một dãy xung vuông góc với những thông số đặc trưng xác định trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC