Đồ án Thiết kế máy gặt lúa rải hàng tự hành phục vụ nông dân Khánh Hòa

Đất nước ta đang ở giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá, trong đó nông nghiệp đóng vai trò quan trọng. Trong những năm qua sản xuất lương thực mà chủ yếu là lúa đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên do chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lực lượng lao động nông nghiệp tham gia vào vào các ngành phi nông nghiệp ngày càng tăng, do đó việc cơ khí hoá các quá trình sản xuất nông nghiệp trong đó có khâu gặt lúa đang dần trở thành nhu cầu cấp thiết. Từ những yêu cầu đó tôi được khoa Cơ khí trường Đại học Nha Trang phân công nghiên cứu thực hiện đề tài “Thiết kế máy gặt lúa rải hàng tự hành phục vụ nông dân Khánh Hoà”. Báo cáo này là kết quả sau một thời gian tìm hiểu thực hiện, nội dung gồm các phần chính: Tìm hiểu về thực trạng sản xuất nông nghiệp ở nông thôn Khánh Hoà và yêu cầu cơ giới hoá đối với khâu gặt lúa. Lựa chọn phương án thiết kế Thiết kế kỹ thuật máy gặt lúa Lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết điển hình Hướng dẫn lắp ráp và sử dụng Sơ bộ hạch toán giá thành. Và một số bản vẽ kèm theo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC