Đồ án Thiết kế mũi khoan xoắn phi 17

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của k hoa học hiện đại và việc áp dụng nhiều biện pháp cũng như nhữnh thàng quả hiện đại vào trong sản xuất vì vậy ma nhu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao hơn . Và trong công nghệ sản xuất dao cắt nói chung và trong công nghệ chế tạomũi khoan nói riêng vịêc không ngừng nâng cao chất lượng cũng như hoàn thiện kết cấu là một nhu cầu luôn được đề ra để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của của nền công nghiệp hiện đại. Với đặc điểm của mũi khoan là chi tiết dạng trục nó là dụng cụ cắt để gia công lỗ hình trụ trên vật liệu đặc , khoan rộng lố đã có sẵn . Mũi khoan có thể khoan thông hoặc không thông tuỳ thuộc vào yêu cầu của chi tiết gia công .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC