Đồ án Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và thức ăn cho cá tra, cá basa năng suất 20.000 tấn/năm

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông Cử u Long với mật độ sông ngòi dày đặc. Cù ng với điều kiện tự nhiên ,khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nghề nuôi trồng t huỷ sản là thế mạnh cuả vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó nghề nuôi cá T ra, cá Ba Sa phát triển mạ nh. Sản lượng cá tra, cá ba sa hàng năm đạt rất cao. Kim ngạch xuấ t khẩu của cá tra, cá ba sa chiếm một phần không nhỏ trong kim ngạch xuất k hẩu ngành thuỷ sản của nước ta. Nhưng hiện nay nghề nuôi cá tra, cá ba sa đang gặpmột số khó khăn đó là tình trạngcá châm lớn, cá bệnh . Một trong những nguyên nhân trên đó là do người nuôi thường dùng thức ăn tươi để cho ăn. Đây là loại thức ăn cá kém chấ t lượng vì k hông đảm bảo được tỉ lệ c ân đối giữa các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Để khắc phu c hiện tượng trên ta phải cải tiến chất lượng của thức ăn cho cá bằng cách sử dụng thức ăn công nghiệp. Chính vì vậy ta nên thiết kế một nhà máychế biến thức ăn cho cátra, cá ba sa tại vùng đồng bằ ng Sông Cửu Long. Đồng thờ i cũng tạo được việc làm cho người lao động. Từ thực tế trên và được sự phân công của Kh oa Chế biến, cu ng với sự hướng dẫn của cô ThS. Mai Thị Tuyết Nga tôi chọn đề tài “Thiết kế nhà máy chế biến bột cá và t hức ăn cho cá tra -cá ba sa năng suất 20.000 tấn /năm (trong đó 10.000 tấn bột cá và 10.000 tấn thức ăn cho cá)”. Do kinh nghiêm thực tế cònnhiều hạn chế do đó đề tài này không tránh khỏi những sai sót. Do đó tôi xin được cảm ơn và đón nhận những chỉ dẫn, góp ý của thầy cô cùng các bạn cho đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC