Đồ án Thiết kế phần điện trong nhàmáy nhiệt điện gồm 3 tổ máy, công suất mỗi tổ là60 MW cấp điện cho phụ tải địa ph-Ơng 10 kV vàphát vào hệ thống 110 kV

Đất n-ớc ta đang b-ớc vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành điện giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong cuộc sống điện rất cần cho sinh hoạt vàphục vụ sản xuất. Với sự phát triển của xã hội do vậy đòi hỏi phải có thêm nhiều nhàmáy điện mới đủ để cung cấp điện năng cho phụ tải. Xuất phát từ thực tế vàsau khi học xong ch-ơng trình của ngành phát dẫn điện em đ-ợc nhàtr-ờng vàbộ môn Hệ thống điện giao nhiệm vụ thiết kế gồm nội dung sau: Thiết kế phần điện trong nhàmáy nhiệt điện gồm 3 tổ máy, công suất mỗi tổ là60 MW cấp điện cho phụ tải địa ph-ơng 10 kV vàphát vào hệ thống 110 kV. Sau thời gian làm đồ án với sự lỗ lực của bản thân, đ-ợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong khoa, các bạn cùng lớp. Đặc biệt làsự giúp đỡ vàh-ớng dẫn tận tình của thầygiáo PGS.TSNguyễn hữu Khái đến nay em đã hoàn thành bản đồ án. Vì thời gian có hạn, với kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án của em không tránh những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận đ-ợc sự góp ý bổ sung của các thầy cô giáo vàcác bạn đông nghiệp để đồ án của em ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin gửi tới thầy giáo h-ớng dẫn cùng toàn thể thầy cô giáo trong bộ môn lời cảm ơn chân thành nhất!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC