Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất Axetylen

A. Tính chất của nguyên liệu. I. Một số tính chất chung của Axetylen. Ta thấy ở điều kiện thường Axetylen là một chất khí không màu, không độc ở dạng tinh khiết, nó có mùi ete yếu và có khả năng gây mê, Axetylen ở dạng nguyên chất có vị hơi ngọt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC