Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinylclorua với năng suất 120000 tấn/Năm

Cách đây 100 năm, thậm chí con người vẫn chưa có khái niệm về dầu nhờn. Tất cả các loại máy móc lúc bấy giờ đều được bôi trơn bằng dầu mỡ lợn và sau đó dùng dầu ôliu. Khi dầu ôliu khan hiếm thì người ta chuyển sang sử dụng các loại dầu thảo mộc khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC