Đồ án Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết hộp giảm tốc

1. Chọn loại xích : Do vận tốc và công suất truyền không cao cho nên ta chọn loại xích con lăn. 2. Xác định các thông số của bộ truyền. Dạng hỏng chủ yếu và nguy hiểm nhất là mòn, do đó ta tính xích theo độ bền mòn. -Theo bảng 5.4 (sách tính toán thiết kế .tr 80-T1 ) ứng với u = 3, ta chọn số răng đĩa nhỏ Z1 = 25, từ đó ta có số răng đĩa lớn Z2 = u. Z1= 75 - Bước xích( t ) được xác định theo công thức tính toán ( công thức 12-22) và tra bảng 12.5 [ giáo trình chi tiết máy T2 – tr 12-15 ]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC