Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng

Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết gia công : -Chi tiết gia công của ta là bánh răng trụ răng thẳng, được dùng làm cơ cấu truyền chuyển động giữa các trục song song . -Với kết cấu truyền lực từ trục đến bánh răng bằng chốt, điều đó chứng tỏ bánh răng của ta làm việc ở điều kiện bình thường, truyền lực và mômen không lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC