Đồ án Thiết kế thang máy tải khách

Thang máy là một dạng của máy nâng chuyển, được phổ biến trong các nhà cao tầng hiện nay. Thang máy có quá trình phát triền lâu dài, từ cơ cấu kéo đơn sơ từ thời xa xưa đến cơ cấu chấp hành và điều khiển hiện đại như ngày nay. Việc vận chuyển con người và vật dụng trên thang máy đã khẳng định sự hiệu quả so với cầu thang bộ, ròng rọc kéo : Tốc độ cao, độ ổn định lớn, độ an toàn cao, không gian tiết kiệm, gia thành đỡ tốn kém hơn với cầu thang bộ. Tuy có rất nhiều ưu điểm như vậy, song bên cạnh đó việc chế tạo thang máy phải đảm bạo độ an toàn rất khắt khe, quá trình vận hành phải đảm bảo qua trình bảo trì, duy tu, bảo dưỡng đúng thời hạn và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thang máy có rất nhiều loại phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, như thang máy gia đình, thang máy tải khách, tải hàng, thực phẩm, tải ô tô, thang máy quan sát, thang máy cuốn Khảo sát khách hàng ở các khu dô thị, công sở, nhóm thiết lế nhận được nhu cầu của khách hàng cần có một hệ thống thang máy tải khách trong các nhà cao tầng có độ cao từ 5 tầng trờ lên, thang máy với yêu cầu tốc độ nhanh, vận hành thông minh, đảm báo độ an toàn tối đa, không gian chiếm chổ vừa phải. Nhóm thiết kế nghĩ đến giải pháp hệ thống thang máy tải khách và bắt tay vào thiết kế, chế tạo hệ thống thang máy tải khách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC