Đồ án Thiết kế thi công hồ chứa nước sông Dinh 3 tỉnh Bình Thuận

Nhiệm vụ công trình - Cấp nước sinh hoạt cho 163500 dân thuộc xã La Gi - Cấp nước cho khu công nghiệp 1900 ha và 200 ha sân Golf - Tưới cho 2228 ha đất nông nghiệp - Cắt giảm lũ một phần cho hạ du - Khai thác du lịch và cải thiện môi trường trong vùng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC