Đồ án Thiết kế thiết bị điều khiển lò trung tần nấu thép

Trong những năm gần đây kĩ thuật điện tử và bán dẫn công suất lớn phát triển mạnh mẽ. Các thiết bị điện tử công suất này có nhiều ưu điểm là có khả năng điều khiển rộng, có chỉ tiêu kinh tế cao, kích thước và trọng lượng thấp, độ tin cậy và chính xác cao. Ứng dụng của chúng vào việc biến đổi và điều khiển điện áp và dòng điện xoay chiều thành một chiều và ngược lại một chiều thành xoay chiều ngày càng sâu rộng. Do đó mà các thiết bị điện tử điều khiển có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Do yêu cầu của thực tế sản xuất, hiện nay hầu hết các kĩ sư đều được học về môn điện tử công suất. Sau khi ra trường, họ làm việc có liên quan đến lĩnh vực điện tử công suất là rất phổ biến. Thật may mắn đề tài tốt nghiệp của em đã sử dụng rất nhiều kiến thức của môn này. Đồ án tốt nghiệp gồm năm chương: Chƣơng 1 : Tìm hiểu công nghệ lò cảm ứng điện từ Chƣơng 2 : Giới thiệu lò cảm ứng và một số loại lò khác Chƣơng 3 : Thiết kế tính toán mạch lực Chƣơng 4 : Khảo sát bảng mạch điều khiển lò trung tần nấu thép Chƣơng 5: Thiết kế tủ điều khiển và giới thiệu bảng đấu dây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC