Đồ án Thiết kế tổ chức thi công công trình Hà Động

+ Căn cứ vào kết cấu tràn đã thiết kế trong bản vẽ thuỷ công, ta xác định được kích thước, cao trình của hố móng cần phải mở. Theo đó để thi công thuận lợi như: lắp dựng ván khuôn, làm rãnh thoát nước hay đi lại. Đáy hố móng được thiết kế rộng hơn mặt đáy công trình 1m về mỗi bên. + Căn cứ vào khả năng chịu lực và khả năng ổn định của đất đá khu vực xây dựng, ta xác định được độ dốc của mái hố móng ứng với từng lớp đất đá như sau: . Với tầng đá: Khả năng chịu lực và ổn định cao, nên lấy hệ số mái hố móng là: m = 0,5. . Với tầng đất, tầng phong hoá: khả năng chịu lực và ổn định kém hơn, nên hệ số mái được lấy m = 1. + Để tăng ổn định cho mái hố móng, cứ cách 5m chiều cao ta lại bố trí một cơ có chiều rộng 2m, với cơ ở dưới cùng được dùng để kết hợp làm đường thi công thì nên lấy bằng 2,5m. Trên các đặc điểm đã nêu ta thiết kế được hố móng hoàn chỉnh, chi tiết được thể hiện trong bản vẽ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC