Đồ án Thiết kế tổ chức thi công phần bản chân và bản mặt đập chính hồ chứa nước Cửa Đạt

Với sự phát triển của xã hội là quá trình làm suy giảm chất lượng môi trường do tác động xấu của con người mà môi trường càng ngày càng bị ô nhiễm từ đó thay đổi quy luật tự nhiên gây ra thiên tai địch họa cho con người . Việt Nam là một nước đang phát triển nên không thể tránh khỏi quy luật trên, hậu quả mà thiên tai mang lại cho chúng ta là rất lớn. Hàng năm hạn hán ,lũ lụt sảy ra ở nhiều nơi ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội ,lũ lụt đã cướp đi của con người cả vật chất ,tinh thần ,cả về tính mạng con người cũng bị dòng lũ quấn đi .Mấy năm gần đây lũ lụt sảy ra liên miên gây hậu quả lớn như lụt ở đồng bằng sông Cửu Long ,lũ quét ở Hà Giang đã gây nhiều hậu quả thương tâm cho con người .Mặt khác hạn hán cũng cướp đi của con người rất nhiều :Gây cháy rừng ,làm chết hàng loạt cây công nghiệp cũng như cây nông nghiệp của con người . Để giảm thiểu thiên tai ngoài việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sống ,chính phủ Việt Nam còn dùng các biện pháp công trình để chế ngự thiên nhiên bảo vệ con người và phục vụ sản suất chính vì vậy mà công trình hồ chứa Cửa Đạt đã được chính phủ Việt Nam phê duyệt và đi vào xây dựng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC