Đồ án Thiết kế và cải tạo hệ thống cấp nước thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Với chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và chính phủ hiện nay, đất nước ta đang đổi mới và phát triển nhanh chóng. Nền kinh tế phát triển mạnh và dần hoà nhập với thế giới. Cùng với các ngành kinh tế khác, các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho các khu vực đô thị và nông thôn như hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đang được ưu tiên phát triển, nhằm phát triển kinh tế nâng cao điều kiện sống của nhân dân và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các thành phố, thị xã của đất nước điều kiện vệ sinh, cấp nước và môi trường đang ở mức độ rất thấp và mất cân đối so với nhu cầu cũng như tốc độ phát triển. Thị xã Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam cũng ở trong tình trạng này. Hệ thống cấp nước hiện nay đang vận hành với hiệu suất kém, khả năng đảm bảo cung cấp còn thấp so với nhu cầu. Các công trình xử lý có công suất nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu cấp nước cho thị xã. Mặt khác, mạng lưới đường ống truyền dẫn và phân phối đã xuống cấp và hư hỏng, tình trạng thất thoát thất thu nước lớn. Lượng nước sản xuất chỉ đủ cung cấp cho 80% dân số nội thị trong thị xã. Do lượng nước máy không đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân gây nên nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Người dân phải dùng cả các nguồn nước khác từ sông, các ao hồ hoặc giếng khơi không đảm bảo điều kiện vệ sinh, chứa nhiều vi trùng gây bệnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC