Đồ án Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo mũi khoan tiêu chuẩn phi 17

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học hiện đại và việc áp dụng nhiều biện pháp cũng như những thành quả hiện đại vào trong sản xuất vì vậy mà nhu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao hơn . Trong công nghệ sản xuất dao cắt nói chung và trong công nghệ chế tạo mũi khoan nói riêng vịêc không ngừng nâng cao chất lượng cũng như hoàn thiện kết cấu là một nhu cầu luôn được đề ra để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nền công nghiệp hiện đại. Với đặc điểm của mũi khoan là chi tiết dạng trục nó là dụng cụ cắt để gia công lỗ hình trụ trên vật liệu đặc, khoan rộng lố đã có sẵn. Mũi khoan có thể khoan thông hoặc không thông tuỳ thuộc vào yêu cầu của chi tiết gia công .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC