Đồ án Thiết kế và xây dựng bộ nghịch lưu một pha

(Bản scan) Nhiệm vụ của một sinh viên ra trườn là phải thực hiện và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình. Đây là bước cuối cùng để một người sinh viên trở thành kỹ sư đại học, kết thúc một chặng đường học tập và rèn luyện dưới mái trường đại học. Giờ đây, trải qua bốn năm tu dưỡng và trau đồi kiến thức dưới mái trường đại học dân lập Hải Phòng, em đã nhận được nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài:" Thiết kế và xây dựng bộ nghịch lưu một pha"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC