Đồ án Thiết kế và xây dựng Website bán hàng trực tuyến

Xây dựng website bán máy vi tính với các chức năng như : - Cho phép nhập hàng vào CSDL. - Hiển thị danh sách các mặt hàng theo từng loại ( bao gồm: hình ảnh, giá cả, thời gian bảo hành, mô tả chức năng). - Hiển thị hàng hóa mà khách hàng đã chọn để mua. - Hiển thị đơn đặt hàng của khách hàng. - Cung cấp khả năng tìm kiếm, khách hàng có thể truy câp từ xa để tìm kiếm xem mặt hàng đặt mua. - Cho phép quản lý đơn đặt hàng. - Cập nhập mặt hàng, loại mặt hàng, khách hàng. - Thống kê mặt hàng, khách hàng, đơn dặt hàng, doanh thu. - Cho phép hệ thống quản trị mạng từ xa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC