Đồ án Thiết kế viện y học các bệnh lâm sàng nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai

- Tên công trình : VIỆN Y HỌC LÂM SÀNG CÁC BỆNH NHIỆT ĐỚI -Qui mô xây dựng: Công trình xây dựng với 9 tầng hình khối chữ I -Vị trí xây dựng: 1-Mục đích sử dụng : -Vơí xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường nói chung ngày càng cao và của ngành y học nói riêng .Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới được xây dựng với mục đích nghiên cứu về các căn bệnh nhiệt đới và khám chữa bệnh 2-Yêu cầu - Công năng : Đảm bảo yêu cầu sử dụng, tiện nghi cho một công trình là đáp ứng được những nhu cầu thực tế do chức năng của công trình đề ra. Chọn hình thức và kích thước các phòng theo đặc điểm và yêu cầu sử dụng của chúng,sắp xếp và bố trí các phòng cho chặt chẽ ,hợp lý .Bố trí thích nghi các phương tiện bên trong :Máy móc, dụng cụ, phòng vệ sinh -Giải quyết hợp lý cầu thang ,hành lang và các phương tiện giao thông khác . -Tổ chức hợp lý cửa đi ,cửa sổ ,các kết cấu bao che hợp lý để khắc phục các ảnh hưởng không tốt của điều kiện khí hậu thiên nhiên như:cách nhiệt ,thông thoáng, che nắng ,che mưa ,chống ồn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC