Đồ án Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Lilama 69-1

1.1. Lý do chọn đề tài: Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Song sự biến động khó lường của nền kinh tế thế giới và khu vực, sự cạnh tranh khốc liệt của môi trường kinh tế trong và ngoài nước đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp những khó khăn, thách thức. Để có thể tồn tại và phát triển, đòi hỏi mỗi doanh nhgiệp phải có chiến lược phát triển đúng đắn trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá của Việt Nam, cùng với sự kêu gọi mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các khu công nghiệp có cơ hội phát triển, kéo theo đó là các doanh nghiệp được xây dựng. Đây là thị trường rộng lớn và tiềm năng cho ngành xây dựng và lắp máy Việt Nam. Công ty cổ phần Lilama 69 -1 đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế này, họ đã và đang có những chiến lược phát triển một cách đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ thực trạng trên, đồng thời để vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của trường Help về nhiệm vụ làm đồ án tốt nghiệp của học viên cao học quản trị kinh doanh, tác giả chọn đề tài “Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama 69 – 1”, làm đồ án tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung: Dựa vào mô hình Delta Project và bản đồ chiến lượng để đánh giá thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Lilama 69-1, trên cơ sở đó tác giả sẽ đánh giá, nhận xét những điểm mạnh, điểm yếu, cô hội và thách thức cả ở môi trường trong và ngoài công ty, từ đó đưa ra một số những giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Liama 69 -1 đến năm 2015 theo mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Đồ án sẽ đánh giá chiến lược sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty cổ phần Lilama 69 -1. Đề xuất, triển khai và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra một số những giải pháp nhằm góp phần xây dựng và nâng cao chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Lilama 69 – 1 từ nay đến năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC