Đồ án Tìm hiểu hệ thống vận chuyển tro đáy của công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - Thái Nguyên

1. Giới thiệu khái quát về công ty nhiệt điện Cao Ngạn – Vinacomin Tiền thân là công ty con của Tổng công ty điện lực Vinacomin (trực thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) Có nhiệm vụ giúp TKV quản lý Dự án Nhiệt điện Cao Ngạn và tiếp nhận, vận hành, kinh doanh sản xuất điện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC