Đồ án Tìm hiểu kĩ thuật OFDM trong WiMAX

Chuẩn WirelessMAN IEEE 802.16 nói chung và WiMAX nói riêng đã định nghĩa các chuẩn giao diện vô tuyến trong việc truy nhập không dây băng thông rộng cho cả thiết bị cố định, xách tay và di động.Nó chứa đựng nhiều ưu điểm vượt trội, như tốc độ truyền dẫn dữ liệu cao, có khi lên tới 70 Mb/s trong phạm vi 50 km, chất lượng dịch vụ được thiết lập cho từng kết nối, an ninh tốt, hỗ trợ multicast cũng như di động, sử dụng cả phổ tần cấp phép và không được cấp phép. WiMAX thực sự đang được các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà sản xuất quan tâm. Chính vì thế mà đồ án đã chọn công nghệ WiMAX cũng như ứng dụng của nó làm chủ đề nghiên cứu.Đồ án đã tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công nghệ WiMAX như sau: Giới thiệu một cách tổng quát nhất về công nghệ WiMAX, nêu ra được sự hình thành của chuẩn IEEE 802.16, nêu vắn tắt các chuẩn của chuẩn IEEE 802.16, đồng thời so sánh được WiMAX và WIFI. Ngoài ra cũng đưa ra các mô hình ứng dụng và minh hoạ nổi bật nhất của công nghệ WiMAX, qua đó làm rõ được tính khả thi của công nghệ WiMAX. Trình bày những khái niệm cơ bản, ưu nhược điểm, nguyên lý điều chế và giải điều chế của kỹ thuật điều chế OFDM, và những ứng dụng của kỹ thuật này. Trình bày về những khái niệm cơ bản, các đặc điểm và tính chất nổi bật của kỹ thuật đa truy nhập phân tần trực giao OFDMA.Qua đó chúng ta có thể thấy được những ưu điểm của kỹ thuật này trong việc xử lý truyền nhận tín hiệu nói chung và ứng dụng trong công nghệ WiMAX nói riêng. Thực hiện chương trình mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu trong WiMAX dựa trên kỹ thuật điều chế OFDM.Đây là chương trình được viết bằng Matlab,chương trình bao gồm sơ đồ khối mô phỏng sự phát và thu OFDM, mô phỏng kênh truyền, tính BER, so sánh tín hiệu OFDM và QAM, sơ đồ khối mô phỏng hệ thống OFDM bằng simulink của Matlab. Nghiên cứu về công nghệ WiMAX là một quá trình lâu dài về cả lý thuyết và thực nghiệm. Trên cơ sở những nội dung mà em đã trình bày, hướng phát triển tiếp theo của đề tài là: Thứ nhất, hoàn thiện phần mô phỏng để nêu bật được đặc điểm của công nghệ WiMAX Thứ hai, tìm hiểu nghiên cứu về quy hoạch mạng WiMAX. Thứ ba, tìm hiểu khả năng ứng dụng của công nghệ WiMAX ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC