Đồ án Tìm hiểu lập trình Socket TCP trong Java và ứng dụng truyền file qua mạng

Hiện nay vấn đề toàn cầu hoá thông tin và tốc độ phát triển của khoa học công nghệ diễn ra một cách nhanh chóng, một kỷ nguyên mới được mở ra; kỷ nguyên của xã hội hóa thông tin. Công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đã đưa thế giới chuyển sang thời đại mới thời đại của công nghệ thông tin. Việc nắm bắt và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội đã đem lại cho các doanh nghiệp và các tổ chức những thành tựu và lợi ích to lớn. Máy tính đã trở thành công cụ đắc lực và không thể thiếu của con người. Các tổ chức, công ty hay các cơ quan cần phải xây dựng hệ thống mạng máy tính cho riêng mình để trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận. Dữ liệu được truyền đi trên mạng phải đảm bảo: dữ liệu được chuyển tới đích nhanh chóng và đúng đắn. Hầu hết dữ liệu được truyền qua mạng là truyền dưới dạng file. Nhằm tìm hiểu thấu đáo một trong số các phương pháp truyền file qua mạng em chọn đề tài "Tìm hiểu lập trình Socket TCP trong Java và ứng dụng truyền file qua mạng".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC