Đồ án Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của kỹ thuật thông tin quang

Chúng ta đã bước vào thế kỹ 21, ở đó vai trò của thông tin liên lạc và kiến thức là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi ngành, mỗi quốc gia. Với chính sách đi thẳng vào công nghệ hiện đại, Việt Nam đã và đang hiện đại hoá mạng lưới viễn thông để hoà nhập với thế giới góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong những năm gần đây, các nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới luôn có mạng viễn thông phát triển với nhiều loại hình dịch vụ phong phú. Việt Nam gần đây nhu cầu thông tin ngày càng tăng đòi hỏi số lượng kênh truyền dẫn lớn, chất lượng truyền dẫn cao song mạng truyền dẫn ở nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Do vậy bằng kỹ thuật thông tin quang, người ta có thể tạo ra các hệ thống thông tin có môi trường truyền dẫn nhiều kênh với tốc độ cao, độ rộng băng tần lớn, truyền tín hiệu đi xa mà tổn hao lại thấp . Khi mức sống được nâng cao, nhu cầu của con người ngày càng tăng. Các dịch vụ như hội nghị truyền hình, thâm nhập đến các cơ sở dữ liệu từ xa Đòi hỏi phải có một mạng linh hoạt. Các môi trường truyền dẫn cũng được nghiên cứu ứng dụng vào thực tế để đáp ứng các yêu cầu này. Cáp quang ngày nay được ứng dụng nhiều vào thực tế và ngày càng khẳng định tính ưu việt của nó. Trong bản đồ án này, em đi vào tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của kỹ thuật thông tin quang gồm ba phần như sau : Phần I : Tổng quan về sợi dẫn quang, phần này gồm 5 chương. Chương I cho ta một cái nhìn tổng quát về hệ thống thông tin quang, ưu điểm của thông tin quang và những ứng dụng của nó. Chương II trình bày lý thuyết chung về sợi dẫn quang như cơ sở quang học và phân loại sợi quang. Chương III trình bày các nguyên nhân gây suy hao và tán sắc trong sợi quang. Chương IV nói về cấu tạo sợi quang và nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang. Chương V trình bày về cấu trúc của cáp quang. Phần II : Kỹ thuật SDH, phần này gồm 2 chương. Chương I giới thiệu sơ lược về hệ thống truyền dẫn cận đồng bộ số PDH như nguyên tắc ghép luồng, các tiêu chuẩn PDH của Châu Âu, Nhật Bản, Bắc Mỹ, các đặc điểm của tín hiệu PDH và nhược điểm của hệ thống này. Chương II giới thiệu về hệ thống phân cấp đồng bộ số SDH, chương này cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về hệ thống SDH, ưu và nhược điểm của hệ thống SDH, giới thiệu về bộ ghép SDH, chức năng và cấu trúc của các khối trong bộ ghép SDH. Phần III : Thiết kế tuyến cáp quang trung kế - đường dài. phần này gồm 4 chương. Chương I nói về khái niệm tuyến trung kế - đường dài và phạm vi thiết kế tuyến này. Chương II trình bày một số loại cáp quang và các thông số vật lý của nó hiện đang được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam do Công Ty Liên Doanh Sản Xuất Cáp Sợi Quang VINA - GSC chế tạo. Chương III giới thiệu sơ lược về thiết bị truyền dẫn quang FLX150/600 do công ty FUJITSU của Nhật Bản chế tạo như mô tả về hệ thống FLX150/600, chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống, mô tả thiết bị, mô tả chức năng của hệ thống, chức năng của các card trong hệ thống FLX150/600. Chương IV tiến hành thiết kế tuyến cáp quang cự ly ngắn nội Tỉnh Thừa Thiên Huế, chương này giới thiệu sơ lược về mạng viễn thông Tỉnh Thừa Thiên Huế, các yêu cầu đặc ra và phương pháp thiết kế tuyến từ đó tiến hành thiết kế một tuyến cáp quang cụ thể là tuyến Huế - Hương thủy, đây là một tuyến rất quan trọng trong địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC