Đồ án Tìm hiểu, tính toán hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTART

Dịch vụ truyền thông Vệ tinh đã phát triển khá đáng kể kể từ khi khởi động của vệ tinh thương mại đầu tiên vào năm 1965. Điều này đã thể hiện ở việc giảm kích thước của các trạm mặt đất, và do đó dẫn đến việc giảm chi phí đầu tư cho khách hàng và tăng về số lượng. Các trạm nhỏ, với ăng ten có đường kình từ 1,2-1,8 m đã trở nên rất phổ biến, gọi tắt là VSAT - Very Small Aperture Terminal. Từ đó trạm có thể dễ dàng được lắp đặt tại cơ sở của khách hàng và, tuỳ thuộc vào năng lực vốn có của một vệ tinh để thực hiện thu thập và truyền tín hiệu trên khu vực phạm vi rộng lớn của dịch vụ. Nội dung chính của đề tài được chia thành hai phần, với phần một đi sâu vào nghiên cứu về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của hệ thống VSAT đồng thời qua đó phân tích các năng lực dịch vụ kèm theo mà hệ thống VSAT có thể cung cấp. Phần hai là phần thiết kế tính toán cụ thể hệ thống VSAT IPSTAR với những thông số cụ thể. Đề tài được thực hiện dựa trên các nguồn tài liệu được cung cấp rộng rãi trên Internet, và quá trình thiết kế tính toán là dựa trên hệ thống VSAT đã và đang được sử dụng tại trạm Thông tin Radar Sơn Trà – TP Đà Nẵng. Mục đích mà đề tài hướng tới là có thể trở thành một tài liệu được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hệ thống VSAT được xây dựng sau này. Đề tài “Tìm hiểu, tính toán hệ thống TTVT VSAT IPSTAR” với mục đích đề xuất lộ trình tuyến thông tin vô tuyến vệ tinh VSAT tại Việt Nam, đồng thời đánh giá chất lượng tuyến đã triển khai. Đề tài được chia ra làm năm chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VSAT CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TRẠM MẶT ĐẤT TRONG THÔNG TIN VSAT CÁC LOẠI NHIỄU VÀ SUY HAO CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VSAT IPSTAR CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẠNG VSAT IPSTAR TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN MẠNG VSAT _ IPSTAR MỘT SỐ CÂU LỆNH VÀ HÀM TRONG VISUALBASIC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC