Đồ án Tìm hiểu và cấu hình MPLS VPN

(Bản scan) Cùng với sự phát triển mạnh của Internet, nhu cầu đòi hỏi khả năng mở rộng mạng lớn (dễ dàng nâng cấp), việc định tuyến (chuyển tiếp) phải dễ dàng hơn và nhanh hơn, cùng một lúc cung cấp được nhiều dịch vụ khác nhau (voice, data, video) và mỗi loại dịch vụ phải đảm bảo chất lượng. Trong khi mạng IP truyền thống khó cung cấp các yêu cầu trên, một yêu cầu đáng chú ý là phải làm việc liên mạng IP với nhau. Sau đây ta sẽ phân tích ưu nhược điểm của một số kiến trúc mạng đã có từ trước cũng như trên cơ sở đó là sự phát triển của công nghệ mạng chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC