Đồ án Tìm hiểu và thiết kế mạng máy tính trên nền IPv6

Để xây dựng một hệ thống mạng thì công việc đầu tiên là phải xác định mạng là gì và nó được sử dụng như thế nào. Hệ thống mạng là sự kết nối của các thiết bị như là PC và server.,để mà chúng có thể giao tiếp với nhau được. Mạng mang dữ liệu trong nhiều loại môi trường bao gồm trong nhà , trong công ty nhỏ hay trong một tập đoàn lớn .Trong một tập đoàn lớn , một số địa điểm cần phải giao tiếp với nhau,chúng ta sẽ mô tả những địa điểm này như sau: -Main office: văn phòng chính là nơi mà mọi người được kết nối thông qua mạng và là nơi có số lượng lớn thông tin của công ty được đặt ở đó.Trụ sở chính có thể có từ hàng trăm đến hàng ngàn người tùy thuộc vào sự truy cập vào mạng để làm việc .Trong trụ sở chính có thể sử dụng nhiều mạng kết nối với nhau,chúng có thể bắc cầu nhiều tầng trong một tòa nhà hoặc bao quanh một khung viên của các tòa nhà. -Remote location:địa điểm truy cập từ xa có một số loại sau: + Branch offices: ở văn phòng nhánh ,những nhóm người làm việc và giao tiếp với nhau thông qua mạng.Mặc dù rằng một vài thông tin của tập đoàn thì được đặt ở chi nhánh ,ví dụ như những tài nguyên mạng nội bộ,máy in nhưng phải truy cập thông tin trực tiếp từ văn phòng chính. +Home office: khi các cá nhân làm việc ở nhà thì địa điểm đó được gọi là home offices. Những cá nhân này thường kết nối về văn phòng chính để sử dụng tài nguyên của công ty như là file sever. +Mobile users: những người dùng di động kết nối đến mạng lưới văn phòng chính trong khi họ đang ở văn phòng chính ,văn phòng chi nhánh hoặc đang di du lịch .việc truy cập mạng phụ thuộc vào nơi mà họ đang ở.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC