Đồ án Tìm hiểu về mạng NGN và định tuyến

Sựcạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực mạng thông tin cũng nhưmạng viễn thông đang diễn ra trong những năm gần đây. Khi sựcạnh tranh gia tăng, điều đặc biệt quan trọng đối với các công ty là xác định vịtrí thích hợp đểmang lại thuận lợi cho bản thân mình, và đểchuẩn bịcho môi trường truyền thông mới đang nổi lên. Trong môi trường này, sựhòa nhập, liên kết và cạnh tranh của các thành viên mới tham gia vào thịtrường phải hoạt động tích cực đểtìm ra phương thức mới, nhằm giữvà thu hút hầu hết các khách hàng có tiềm năng. Các nhà cung cấp dịch vụhiện nay đang cốgắng tìm ra lối đi riêng cho mình đểtạo ra sựkhác biệt với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn nhưtìm kiếm phương thức mới để đóng nhãn và đóng gói dịch vụ, thực hiện giảm các chi phí hoạt động, Mạng thếhệmới NGN là bước kếtiếp của thếgiới viễn thông, có thể được hiểu là mạng dựa trên công nghệchuyển mạch gói, nơi mà các chuyển mạch và các phần tửtruyền thông (nhưcác bộ định tuyến, các bộchuyển mạch và gateway) được phân biệt một cách luận lý và vật lý theo khảnăng điều khiển thông minh dịch vụhoặc cuộc gọi. Khảnăng điều khiển thông minh này thường hỗtrợcho tất cảcác loại dịch vụtrên mạng truyền thông, từdịch vụthoại cơbản (Basic Voice Telephony Services) cho đến các dịch vụdữliệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (Advanced Broadband), và các ứng dụng quản lý (Management Application). Trong khi giá thành phải trảcho khảnăng xửlý và truyền dẫn đang giảm rất nhanh thì giá thành phải trảcho các phần tửcó khảnăng vận hành, quản lý, và hiệu chỉnh lại mạng lại có xu hướng tăng lên. Sựthay đổi này sẽlàm ảnh hưởng đến chi phí sửa chữa, phân phối và bảo dưỡng mạng, do đó mạng đến những yêu cầu mới vềviệc thiết lập các kếhoạch và triển khai các kỹthuật mới. Việc định tuyến trong mạng NGN sao cho phù hợp với yêu cầu đặt ra đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng mang tính chiến lược để đưa ra các quyết định phát triển và triển khai công nghệmới. Được sựhướng dẫn và giúp đỡcủa cô giáo TS. Nguyễn ThịBích Hạnh, giảng viên của khoa Điện TửViễn Thông – Đại Học Duy Tân em đã nắm bắt được những kiến thức cơbản vềcấu trúc và những phương pháp định tuyến được sửdụng trong mạng. Cho đến nay, em đã hoàn thành đồán với đềtài “Tìm hiểu vềmạng NGN và định tuyến”. Nội dung của bản đồán này đựợc chia thành 4 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀMẠNG NGN Chương 2 : MẠNG THẾHỆSAU - NGN Chương 3: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN Chương 4: THUẬT TOÁN & MÔ PHỎNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC