Đồ án Tìm hiểu về Semantic Wiki và ứng dụng

WikiWikiWeb là trang đầu tiên được gọi là wiki. Ward Cunningham bắt đầu phát triển WikiWikiWeb vào năm 1994, và cài đặt nó trên miền c2.com vào 25/03/1995. Ông đã đặt tên nó theo tên một chiếc xe buýt mang tên “WikiWiki”. Theo Cunningham, “Tôi chọn wiki-wiki là một cụm từ điệp âm thay thế cho từ ‘quick’ để tránh khỏi việc đặt tên này là ‘quick web’”. Wiki Wiki là từ láy của wiki, từ tiếng Hawaii có nghĩa "nhanh". Từ wiki gọi tắt cho wiki wiki. Đôi khi từ này được giải thích là từ cấu tạo ngược (backronym) của "cái mà tôi biết là như thế" (what I know is), cách giải thích đó miêu tả các chức năng đóng góp, lưu giữ, và trao đổi kiến thức. Cunningham được gợi ý tham gia nhóm HyperCard của Apple. Apple đã thiết kế một hệ thống cho phép người dùng tạo ra các “ngăn xếp thẻ” (card stack) ảo cung cấp các đường link giữa các thẻ khác nhau. Cunningham đã phát triển ý tưởng của Vannevar Bush bằng cách cho phép người dùng có thể “tạo các lời chú thích và thay đổi các bài viết của người khác”. Trong những năm 2000, wiki ngày càng được áp dụng trong doanh nghiệp trong vai trò phần mềm tương tác, thường dùng để hỗ trợ truyền thông các dự án, xây dựng intranet và tài liệu, bắt đầu là những người dùng kỹ thuật. Ngày nay, một số công ty sử dụng wiki như là phần mềm tương tác duy nhất của họ và thay thế cho các intranet cứng nhắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC