Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 l/ngày

Biodiesel là nhiên liệu cần thiết cho vấn đềvềan ninh năng lượng toàn cầu cho tương lai. Cùng với việc nghiên cứu công nghệ đểcó thểsản xuất biodiesel hàng loạt trong nước là vấn đềmang tính cấp bách cho Việt Nam trong thếkỉXXI. Là một sinh viên chuyên ngành Máy Thiết Bị, luôn đòi hỏi phải tiếp cận với những vấn đềmới trong công nghiệp, xu hướng phát triển đất nước trong lĩnh vực mình nghiên cứu, đó là lý do Tôi chọn đềtài này. Mặt dù tính toán thiết kếcủa một sinh viên không thểnào là hoàn hảo, và đưa vào sản xuất, nhưng từ đó Tôi cũng sẽrút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, không ngừng học hỏi đểgiỏi chuyên môn hơn. Trong một thời gian dài thực hiện, Tôi đã nhận được sựgiúp đỡ,hướng dẫn tận tình của PGS.TSKH. Lê Xuân Hải trong việc đánh giá, phân tích và nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của một nhà khoa học thực thụ, cũng nhưcung cấp các nguồn tài liệu tham khảo quí báu trong quá trình thực hiện. Được Thầy truyền đạt kiến thức về Nguyên Lý Cực Đại của Pontrjaghin, thuật toán giải quyết vấn đềvà những qui cách khi đặt bài toán tối ưu cho vấn đề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC