Đồ án Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn

Thiết bị trao đổi nhiệt có nhiệm vụ truyền nhiệt tư một chất này sang chất khác thộng qua bềmặt ngăn cách hoặc tiếp xúc trư c tiếp Trong các hệ thống lạnh ,các thiết bị trao đổi nhiệt chiếm một tỉ lệ khá lớn về thể tích cũng như khối lư ợng của toàn bộ hệ thống lạnh . Trong đó ,hai thiết bị trao đổi nhiệt quan tr ọng nhất bắt buộc phải có trong hệ thống lạnh nói chung và tủ cấp đông nói riêng chnh1 là thiết bị ngư ng tụ và thiếy bị bay hơi Các thiết bị này có ảnh hư ởng rất lớn đến sư tiêu tốn năng lư ợng của hệ thống lạnh do đo trong quá trình thiết kế chế tạo các thiết bị này can đảm bảo các yêu cầu như truyền nhiệt tốt, cấu tạo đơn giản , giá thành hạ ,dễ lắp đặt và sư a chư a

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC