Đồ án Tính toán thiết kế móng cọc khoan nhồi, ứng dụng cho công trình X

Lịch sự phát triển của móng cọc khong biết có từ bao giờ nhưng sự áp dụng của nó trong việc xây dựng là rất hiệu quả .Từ xưa ông bà ta đã biết dùng đóng xuống sâu để gánh đỡ tải trọng cho công trình .Người ta ghi nhận được di tính của nó là ở tháp Campanile khi nó sụp đổ năm 1902, những cọc gỗ gánh đỡ nó nằm dưới mực nước ngầm được tìm thấy vẫn còn ở trạng thái tốt và được sử dụng lại cho công trình tái tạo trên nền đất cũ.Thời ấy khoa học chưa phát triển nên dụng cụ để hạ cọc cũng rất thô sơ như:chày vồ lớn ,chày vồ kéo tay,những bánh xe nước kéo tay Ngày nay khoa học phát triển cho nên phương pháp hạ cọc và các loại cọc cũng phát triển .Phương tiện hạ cọc có các loại như búa rơi, búa hơi đơn động,búa hơi song động,búa diesel kiểu cột và kiểu ống,búa thủy lực,búa rung hoặc các biện pháp hạ cọc bằng xói nước Năm 1963 một kỹ sư người Ý là Franki đã phát minh ra phương phap cấu tạo cọc nhồi bê tông vào những lỗ khoan trong nền đất .cho đến ngày nay phương pháp ấy đã được nghiên cứu rất nhiều và áp dụng rộng rãi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC