Đồ án Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuất mía đường công ty TNHH mk sugar Việt Nam, thị trấn ma lâm, huyện hàm thuận bắc, bình thuận, công suất 250m 3 /ngày.đêm

Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép đầu tư xây dựng và hoạt động từ năm 2006 • Công ty hình thành dựa trên sự hợp tác liên doanh giữa Công ty MK Sugar Internation Co., Ltd (Thái Lan) và công ty TNHH Mitr Kasert Thuận Phước. • Mã số thuế: 3400459611 • Địa chỉ kinh doanh: thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. • Điện thoại: 0623.865.268 Fax: 0623.865.604 • Diện tích hoạt động: 5,1 ha. • Ngành nghề hoạt động: sản xuất đường thô và đường tinh luyện và đường rượu, ngoài ra còn sản xuất các phụ gia khác từ quy trình sản xuất mía đường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC