Đồ án Tính toán tổn hao công suất và Nghiên cứu một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên trên lộ 481 E284 huyện Văn Lâm – Hưng Yên

Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển, bên cạnh đó thì đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, dân trí được nâng cao. Sự phát triển mạnh mẽ của đời sống xã hội đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Năng lượng điện rất cần thiết cho sản xuất và sinh hoạt, điện năng là thứ không thể thiếu được trong quá trình phát triển đất nước. Điều đó đặt ra cho ngành điện làm sao phải đáp ứng đủ cho nhu cầu không những cả về số lượng mà cả về chất lượng. Theo thống kê và dự báo của ngành điện thì trong những năm trước và những năm tới nhu cầu sử dụng điện của cả quốc gia tăng từ 17% đến 21%. Để đáp ứng nhu cầu đó, hệ thống điện đã được đầu tư và nâng cấp, từ việc xây dựng mới và cải tạo lại các nguồn điện đã có cho tới việc quy hoạch lại lưới điện ở các cấp điện áp khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ tải điện. Cùng với sự phát triển ồ ạt của hệ thống lưới điện và nguồn điện là các tuyến đường dây không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vì đã quá cũ nát, bên cạnh đó là các thiết bị đã lạc hậu, thiếu tính đồng bộ không đủ tiêu chuẩn vận hành. Việc xây dựng không dựa trên một quy hoạch tổng thể mang tính tùy tiện, tự phát. Vì vậy, quá trình truyền tải và phân phối điện gây ra tổn thất điện năng và hao tổn điện áp lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng điện cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện và chất lượng làm việc của các thiết bị điện, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới các hộ tiêu thụ điện và chính ngành điện. Trước thực trạng đó, ngành điện đã có nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu và thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm mục đích giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện. Nhờ vậy tổn thất điện năng trung bình hàng năm trên toàn hệ thống lưới điện quốc gia đang giảm một cách đáng kể, chất lượng điện được nâng cao rõ rệt. với sự giúp đỡ của cán bộ phòng Kỹ Thuật, cán bộ chi nhánh điện lực Văn Lâm – Điện lực Hưng Yên, tôi thực hiện đề tài: “Tính toán tổn hao công suất và Nghiên cứu một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên trên lộ 481 E28.4 huyện Văn Lâm – Hưng Yên ”. Nội dung đề tài gồm các phần chính sau: Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V : : : : : Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Văn Lâm – Hưng Yên Hiện trạng lưới điện (lộ 481 E28.4) của huyện Văn Lâm Hao tổn điện năng trên lộ 481 Văn Lâm Nguyên nhân gây tổn thất điện năng lưới điện lộ 481 E28.4 Một số giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện lộ 481 E28.4 Mục đích của đề tài nhằm: Nghiên cứu các nguyên nhân gây tổn thất điện năng, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao hơn nữa doanh thu cho các cơ quan quản lý điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC