Đồ án Tính toán và thiết kế dao tiện định hình để gia công chi tiết định hình với số liệu như hình vẽ

Chi tiết có dạng mặt ngoài tròn xoay do đó ta chọn dụng cụ gia công là dao tiện định hình Với dung sai cho phép ta có thể bỏ qua sai sinh ra ở các mặt côn do việc thay thế lưỡi cắt cong bằng lưỡi cắt thẳng . Vậy ta dùng loại dao có góc nâng  = 0 để gia công chi tiết. Ta nhận thấy rằng : Mặt đầu 3- 4 là mặt phẳng vuông góc với trục chi tiết. Do đó khi gá dao thẳng , góc trước trong tiết diện pháp tuyến N = 0 , làm cho ma sát giữa mặt đầu và mặt sau dao rất lớn ảnh hưởng đến chất lượng bề chi tiết , tuổi thọ dao , máy .Vì chiều rộng vành khăn nhỏ do đó ta thay thế nó bằng một mặt 3 Ci Ti Bi hi Ai ri r     N N nón có góc đáy nón bằng 3 0 nhằm làm tăng góc sau N trong tiết diện pháp do đó sẽ giảm được ma sát Vậy profile bây giờ có dạng như hình vẽ ở trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC