Đồ án Tổng quan về tổng đài NEAX-61E do hãng NEC sản xuất

Với sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông quốc tế nói chung và Việt nam nói riêng, cùng với sự phát triển của công nghệ như điện tử, tin học , quang học. đã đẩy mạnh sự phát triển của của công nghệ thông tin . Sự phát triển của hệ thống thông tin đã trở thành vấn đề bức thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới , để hỗ trợ cho nền kinh tế được phát triển một cách thuận lợi. Ở Việt nam để đáp ứng được nhu cầu thông tin trong nước và Quốc tế và cố gắng theo kịp công nghệ thông tin tiên tiến, Ngành Bưu chính viễn thông cũng đang chuẩn bị thiết bị và đội ngũ cán bộ để vận hành các thiết bị viễn thông. Một trong các thiết bị viễn thông đó là tổng đài điện tử số, có rất nhiều hãng sản xuất tổng đài điện tử số như ALCATEL, NEC, BOSCH, LG. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em được ThầyVũ Văn Yêm giao cho nghiên cứu tổng quan về tổng đài NEAX-61E do hãng NEC sản xuất, do đó trong đồ án tốt nghiệp em xin trình bày các phần sau: -Tổng quan về tổng đài điện tử SPC. -Tổng quan về tổng đài NEAX-61E. -Modul giao tiếp trung kế số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC