Đồ án tốt nghiệp tín hiệu điện tim và hệ thống các chuyển đạo

- Dòng sinh học là dòng sinh ra do sựhoạt động của các tếbào sống. - Dòng sinh hoá là dòng gây nên bởi sựthay đổi nồng độiôn trong và ngoài tếbào. Tếbào là đơn vịsống nhỏnhất của sinh vật. Tếbào gồm nhân tếbào, màng tếbào, chất nguyên sinh. Nhân tếbào giữchức năng sinh sản, màng tế bào giữchức năng trao đổi với môi trường. Nguyên sinh chất giữchức năng mang tải các chất dinh dưỡng và các chất đào thải. Màng tếbào có tính bán thẩm thấu do đó duy trì những nồng độkhác nhau của các vật trong và ngoài tếbào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC