Đồ án Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đuợc chính thức thành lập năm 2004, để đáp ứng nhu cầu phát triển chung của toàn tỉnh Khánh Hoà, nhu cầu học tập của con em học sinh trong thành phố.Với thống kê hằng năm cho biết tổng số học sinh vào trung học tại địa phương tổng cho 3 khối lớp từ 1700 - 2000 học sinh, nhưng sự đầu tư trong lĩnh vực giáo dục chưa đáp ứng là bao so với tiềm năng hiện có. Để có điều kiện thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng các cấp là phấn đấu những năm tới phải phổ cập THPT cho toàn tỉnh, xứng tầm với các tỉnh lân cận, việc thành lập một trường THPT và việc xây mới cơ sở vật chất là việc làm vô cùng cần thiết và gấp rút. Ngành giáo dục đã có kế hoạch phát triển hệ thống trường lớp toàn diện, sớm đưa giáo dục về đúng vị trí trong công cuộc cải cách xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện chương trình, hoàn thiện hệ thống trường lớp theo quy hoạch chung, khắc phục dần tình trạng thiếu lớp, nhà xuống cấp và bán kính quá lớn, đáp ứng chương trình học cả ngày. Việc thành lập ra các ban lãnh đạo và các phòng khoa và việc xây mới cơ sở vật chất của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi sẽ thu hút số lượng học sinh cấp 3 tại địa phương và các xã, phường lân cận tham gia học tập. Với số lượng học sinh bình quân tăng hằng năm trên địa bàn khu vực địa phương là 500  550 học sinh, cần xây dựng mở rộng nhà lớp học THPT với qui mô là 30 lớp, mỗi lớp học sinh sẽ học lý thuyết tại phòng mỗi ngày hai buổi. Thời gian còn lại sẽ tham gia thí nghiệm thực hành, học ngoại ngữ, vi tính tại các phòng chức năng hoặc vườn trường. Như vậy, mỗi phòng học mỗi ngày 2 buổi, một buổi sáng và một buổi chiều.Vì vậy khu học tập cần xây dựng 30 phòng học là có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của địa phương cho tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC