Đồ án Ứng dụng của mã hóa Turbo trong hệ thống thông tin di động CDMA 2000

Bộ mã hóa và giải mã Turbo cho chất lượng rất cao và được ứng dụng rộng rãi trong thông tin di động. Nó cho phép tiến gần giới hạn Shannon. Để đi đến khái niệm về mã Turbo, ta nghiên cứu tới những khái niệm có liên quan là nền tảng để xây dựng nên cấu trúc bộ mã hóa và giải mã. Đó là những khái niệm về mã chập, mã kề,và các khái niệm toán học về xác suất, các quá trình ngẫu nhiên của một thống kê kiểm tra: Xác suất hậu nghiệm, xác suất tiền nghiệm. hàm mật độ xác suất.Và đặc biệt là những khái niệm : Đại số log-hợp lệ( log-likelihood), thông tin ngoại lai, Thông qua ví dụ về mã nhân chúng ta thấy tác dụng của bộ giải mã SISO. Sau khi có được những khái niệm cơ bản đó. chúng ta tìm hiểu về cấu trúc bộ mã hóa và giải mã lặp dựa trên thuật toán MAP với bộ giải mã SISO ( Soft Input - Soft Output).Tìm hiểu về thuật toán giải mã Turbo. Sau đó là các ứng dụng của mã hóa Turbo trong hệ thống thông tin di động. Cuối cùng là chương trình mô phỏng việc mã hóa và giải mã Turbo trong hệ thống thông tin di động CDMA 2000 qua đó thấy được chất lượng của mã Turbo và các ứng dụng to lớn của mã Turbo trong đời sống khoa học kỹ thuật. Nội dung đồ án gồm 5 chương : • Chương 1 : Mã chập, mã kề. • Chương 2 : Các khái niệm về mã Turbo. • Chương 3 : Cấu trúc mã Turbo và bộ giải lặp. Thuật toán giải mã Turbo. • Chương 4 : Ứng dụng mã Turbo trong thông tin di động. • Chương 5 : Chương trình mô phỏng mã Turbo trông hệ thống thông tin di động CDMA 2000 và rút ra nhận xét. • Phục lục mô phỏng bằng Matlap

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC