Đồ án Ứng dụng phần mềm Automation Studio 5.0 để thiết kế, mô phỏng các phần tử thủy lực trong hệ thống truyền động thủy lực

Trong thời đại công nghiệp hiện nay, việc tự động hoá trong các quá trình sản suất đều diễn ra khá mạnh mẽ. Những bước phát triển đó đã bỏ qua các quá trình thủ công để đêm lại năng suất cao trong lao động và hiệu quả trong quá trình sản suất chế tạo. Trong quá trình sản suất trước kia, để đạt được kết quả cuối cùng, ta phải thí nghiệm nhiều lần. Mà trong mỗi lần thí nghiệm này là một lần phải điều chỉnh, thay đổi kết cấu và chế tạo lại. Đây chính là nhược điểm trong quá trình sản xuất truyền thống, nó làm tăng thời gian, công sức, tiêu tốn vật liệu,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC