Đồ án Ứng dụng PLC Siemens S7-200 điều khiển thang máy 5 tầng

Từ thời xa xưa qua thời Trung Cổ và cho đến thế kỷ thứ 13, sức mạnh của người và vật là nguồn lực chính cho các thiết bị nâng. Vào năm 1850 những chiếc thang máy thủy lực và hơi nước đã được giới thiệu nhưng năm 1852 là năm mà một sự kiện quan trọng diễn ra: phát minh thang máy an toàn đầu tiên trên thế giới của Elisa Graves Otis

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC