Đồ án Viết phần mềm quản lý nhân sự công ty TNHH thương mại và tin học Thái Minh

Hiện nay, sựphát triển của Công nghệThông tin ởnước ta đang bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học cho các tổ chức và xã hội. Không ai còn nghi ngờgì vềvai trò của Công nghệThông tin trong đời sống, trong khoa học kỹthuật, kinh doanh, cũng nhưtrong mọi mặt của xã hội, ngay cả đối với một cá nhân. Công nghệThông tin đang từng bước đi vào cuộc sống của chúng ta như một người bạn đồng hành, nó có vai trò rất lớn trong sựphát triển của đất nước và trong đời sống của con người. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một ứng dụng nhỏcủa công nghệthông tin vào trong cuộc sống: - Đểgiảm thời gian, chi phí và lưu trữtrên giấy tờtrong việc quản lý nhân viên tại doanh ngiệp và đểgiúp các bạn hiểu hơn vềngôn ngữVisual Basic kết nối với cơsởdữliệu Access nên tôi đã chọn đềtài : “Quản lý nhân sựCông ty TNHH TM và Tin học Thái Minh” dựa trên nền của ngôn ngữVisual Basic. Visual Basic 6.0 (VB6) là một phiên bản của bộcông cụlập trình Visual Basic (VB), cho phép người dùng tiếp cận nhanh cách thức lập trình trên môi trường Windown. Những ai đã từng quen thuộc với VB thì tìm thấy ởVB6 những tính năng trợgiúp mới và các công cụlập trình hiệu quả. Người dùng mới làm quen với VB cũng có thểlàm chủ được VB6 một cách dễdàng. Microsoft Access là 1 trong 4 phần mềm ứng dụng của bộMicrosoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,Microsoft PowerPoint) và Access là một hệquản trịcơsởdữliệu dùng đểtạo, xửlý các cơsởdữliệu. Nhằm giảm thời gian và nhằm làm giảm nhẹsức lao động thủcông, giúp chúng ta thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quảvà chính xác hơn, làm giảm bớt được việc lưu trữthông tin giấy tờ, tra cứu và tìm kiếm thông tinnhân viên trong doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC