Đồ án Xác định cấu tạo lớp và thành phần Mat-Nhựa hợp lý để chế tạo cánh bơm nước chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản từ vật liệu compozite

Ngành nuôi trồng thuỷ sản ở n ước ta được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, có giá trị xuất khẩu cao, mang lại ngoại tệlớn, trong đó nuôi tôm đóng góp không nhỏ, nuôi tôm là nghề đem lại lợi nhuận cao nh ưng mang tính rủi do, nếu không đựoc áp dụng khoa họckỹ thuật và thiết bị máy móc. Trong ngành nuôi t ôm thì máy đảo n ước sục khí l à thi ết b ị không thể thiếu, nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: Bổ sung lượng thiếu hụt ôxy trong nước; góp phần làm tăng mật độ nuôi ít nhất từ 510 lần, tạo dòng chảy lưu động trong ao thường xuyên để gom chất bẩn, thức ăn thừa,duy trì điều kiện thích hợp nhất đối với tôm. Hiện nay, trên thị trường đã có một số loại bơm đảo nước sục khí phục vụ cho quá trình nuôi tôm. Các lo ại bơm đảo nước sục khí n ày có nh ững ưu điểm lớn như làm tăng hàm lư ợng ôxy đủ cho tôm sinh tr ưởng v à phát tri ển,phá b ỏ được lớp nhiệtphân tầng trong ao, giảm sự thay nước, loại bớt chất khí thặng dư, tăng mật độ nuôi, song cũng còn tồn tại một số nhược điểm mà chúng ta cần phải nghiên cứu để khắc phục. Trên cơ sở của đề tài khoa học cấp bộ thiết kế một loại bơm hướng trục chuyên dụng phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản, nay tôi đ ược Bộ môn Chế Tạo Máy Khoa Cơ Khí trư ờng Đại Học Nha Tranggiao cho đề tài: “Xác định cấu tạo lớp v à thành ph ần “Mat-nhựa” hợp lý để chế tạo cánh b ơm nước chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản từvật liệu compozite.” Sau một thời gian nghi ên cứu, tiến hành sản xuất v à thử nghiệm dưới sự hướng dẫn tận t ình của thầy PGS.TS Phạm Hùng Thắngtôi đ ã hoàn thành đề tài với đầy đủ nội dung sau: 1. Tổng quan về quy tr ình ch ế tạo cánh b ơm nư ớc chuyên dụng cho nuôi trồng thủy sản từvật liệu Compozite. 2. Xác định tiêu chí đánh giá h ợp lý vật liệu chế tạo cánh b ơm chuyên dụng từ Compozite. 3. Xác định cấu tạo lớp và thành phần Mat nhựa hợp lý. - 2 -4. Thử nghiệm và hoàn chỉnh. 5. Hạch toán giá thành chế tạo cánh bơm. 6. Kết luận và đề xuất ý kiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC