Đồ án Xây dựng chương trình du lịch bền vững cho khu du lịch văn hóa Suối Tiên

(Bản scan) Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng dần lên, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu và môi trường trên toàn thế giới. Thế giới đang cùng nhau bắt tay vào việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn cám nạn phá rừng một cách quyết liệt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC