Đồ án Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế và giải điều chế số là hai thành phần quan trọng ở đầu phát đầu thu . Tuy nhiên trong điều kiện hiện tạI,do điều kiện cơ sở vật chất còn thiều thốn , nên trong qúa trình học viba số , sinh viên không được làm quen với thiết bị , nhận dạng các tín hiệu điều chế . Với sự hỗ trợ đắc lực của phần mềm ứng dụng MATLAB , cho phép chúnh tôi mô phỏng một cách sinh động qúa trình hoạt động của bộ điều chế và giải điều chế số . Với chương trình mô phỏng này , qua đó có thể giúp sinh viên hiểu rõ , nắm vững kiến thức về qúa trình điều chế nhờ những minh họa sinh động , đồng thời tăng tính hấp dẫn cho môn học .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC