Đồ án Xây dựng chương trình quản lý việc nhập xuất continer tại bãi

Công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc đƣợc thành lập vào năm 1957, là công ty chi nhánh của Vosa Công ty đại lý vận tải quốc tế phía bắc Địa chỉ: 25 Điện Biên Phủ-Hải Phòng Tel: 84-31-3551501 Fax: 84-31-3551502 Email: nfhaiphong@northfreight.com.vn b. Các lĩnh vực hoạt động của công ty + Đại lý tàu biển (Dịch vụ cung ứng tàu biển) + Đại lý vận tải (Giao nhận kho vận, kho ngoại quan, xuất nhập khẩu, vận tải đa phƣơng thức, vận tải continer bằng đƣờng bộ) + Môi giới và dịch vụ hàng hải + Giao hàng rời, hàng Air, hàng LCL, hàng FCL + Làm hàng khai thác continer chung chủ + Dịch vụ thông quan, vận chuyển bốc xếp, đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu + Làm đại lý cho các hãng tàu continer

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC