Đồ án Xây dựng phân hệ phần mềm quản lý học viên học lái xe tại trung tâm dạy nghề lái xe

Hiện nay, Công nghệ thông tin đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội. Đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay, sự phát triển của các quan hệ kinh tế cũng như sự mở rộng ngày càng lớn về quy mô của các doanh nghiệp, xí nghiệp đã làm tăng các luồng và khối lượng thông tin, làm cho công tác quản lý trở nên phức tạp hơn. Với việc làm công tác quản lý thủ công bằng sổ sách như trước kia thì không thể đáp ứng được với sự phát triển như hiện nay. Vì thế, ngày nay phát triển Công Nghệ Thông Tin là xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển một nền kinh tế vững mạnh. Trong xu thế ấy, việc quản lý dựa vào máy tính là một nhu cầu thiết yếu của hầu hết mọi ngành mọi doanh nghiệp, việc tin học hóa từng bước trong công tác quản lý, khai thác và điều hành sản xuất kinh doanh là một đòi hỏi ngày càng cấp thiết. Vì vậy, nhu cầu quản lý học viên học lái xe tại trung tâm dạy nghề lái xe Hoàng Phương được trung tâm hết sức quan tâm. Chính vì thế, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng phân hệ phần mềm quản lý học viên học lái xe tại trung tâm dạy nghề lái xe ” làm đề tài tốt nghiệp của mình, với hy vọng có thể xây dựng được một chương trình quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc quản lý của trung tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC