Đồ án Xây dựng phần mềm ứng dụng máy tính khoa học cho điện thoại cầm thay thông minh chạy trên hệ điều hành Android

Tên đề tài: Xây Dựng Phần Mềm Ứng Dụng Máy Tính Khoa Học (Scientific Calculator) cho Điện Thoại Cầm Tay Thông Minh (Smart Phone) chạy trên hệ điều hành Android. Mục tiêu chính: Phân tích và xây dựng thành công phần mềm ứng dụng máy tính khoa học cho điện thoại cầm tay thông minh chạy trên nền giả lập Android SDK. Yêu cầu sinh viên: - Học môn lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu, và giải tích. - Chịu khó học hỏi. - Khả năng làm việc nhóm. Phương pháp nguyên cứu: Nghiên cứu công việc dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên trường đại học Hoa Sen, được phép nghiên cứu các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện đồ án. Kết quả đạt được: 1. Tập thể nhóm: + Phân tích rõ các module chức năng của máy tính khoa học. + Xây dựng thành công phần mềm ứng dụng của máy tính khoa học chạy trên điện thoại cầm tay thông minh. + Update lên điện thoại thông minh thật có nền giả lập Android SDK và chạy thành công. 2. Cá nhân: + Nâng cao khả năng viết code. + Nâng cao khả năng phân tích và giải pháp giải quyết vấn đề. + Nâng cao khả năng làm việc nhóm của từng thành viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC