Đối chiếu đại từ xưng hô trong Tiếng Việt và Tiếng Anh

Phạm trù xưng hô bao gồm những phương tiện chiếu vật nhờ đó người nói tự quy chiếu, tức tự đưa mình vào diễn ngôn (tự xưng) và đưa người giao tiếp với mình (đối xưng) vào diễn ngôn. Khi vai trò người nói luân chuyển thì ngôi thứ nhất, thứ hai cũng tay đổi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC